Bansbari Road, Maharajgunj, KTM

News

We are working for Nepali migrant women right

AMKAS specializes working with and for the Nepali women workers: both domestic and migrants. AMKAS has been widely recognized as a pioneer organization working in the field despite short period of its existence.

बन्देजले रोकेन घरेलु काममा विदेश जान, जोखिम अझ बढायो

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमाजान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको छ । बन्देजका...

Read More

बन्देजले रोकेन घरेलु काममा विदेश जान, जोखिम अझ बढायो : आमकास नेपाल

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको छ । बन्देजका कारण...

Read More

‘मलेसिया र खाडीमा घरेलु काममा जान बन्देजले जोखिम बढायो’

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ।...

Read More