Bansbari Road, Maharajgunj, KTM

News

We are working for Nepali migrant women right

AMKAS specializes working with and for the Nepali women workers: both domestic and migrants. AMKAS has been widely recognized as a pioneer organization working in the field despite short period of its existence.

बन्देजले रोकेन घरेलु काममा विदेश जान, जोखिम अझ बढायो

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमाजान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको छ । बन्देजका...

Read More

बन्देजले रोकेन घरेलु काममा विदेश जान, जोखिम अझ बढायो : आमकास नेपाल

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रुपमा जान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको छ । बन्देजका कारण...

Read More

‘मलेसिया र खाडीमा घरेलु काममा जान बन्देजले जोखिम बढायो’

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान सरकारले लगाएको बन्देजले जोखिम अझ बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ।...

Read More

Media and Blogs

Media and Blogs

International Migrants Day 2023

International Migrants Day 2023

March 27, 2024

16 Day Campaign Against Gender Based Violence

16 Day Campaign Against Gender Based Violence

March 27, 2024

World Awareness Day Against Human Trafficking

World Awareness Day Against Human Trafficking

March 27, 2024

Navigating Migration Governance Conference

Navigating Migration Governance Conference

March 27, 2024

International Women’s Day 2024

International Women’s Day 2024

March 27, 2024

Commission on the Status of Women (CSW 2024)

Commission on the Status of Women (CSW 2024)

March 26, 2024

Aaprabasi Mahila Kamdar Samuha (AMKAS)

Aaprabasi Mahila Kamdar Samuha (AMKAS)

February 22, 2024

International Women’s Day 2021 Celebration.

International Women’s Day 2021 Celebration.

December 11, 2023

ToT Training

ToT Training

December 11, 2023